Фирмата отдава игри за съвместна експлоатация

Условия

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между две страни - "Хрисимир Попов Ко" ЕООД /наричан по-долу електронен магазин / от една страна и потребителите на Интернет страницата, намиращи се на домейн http://hrisimirpopov.com от друга страна.

Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един линк или бутон, разположени на страниците на сайта, се съгласяват да приемат и се задължават да спазват тези условия.


РЕГИСТРАЦИЯ
Можете да поръчате от сайта като гост или като регистриран потребител.
За да се регистрирате трябва да посочите свой имейл адрес и парола, както и да посочите точен адрес за доставка, име и фамилия, телефон за връзка. След успешна регистрация и запазване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни. При маркиране на полето "Съгласен съм с Общите условия", Вие правите електронно изявление с което потвърждавате, че сте запознат с настоящите условия и приемате същите(Закона за електронния документ и електронния подпис)

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Личните данни, които предоставяте на електронния магазин ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас.

„Хрисимир Попов Ко” ЕООД гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от горе упоменатите.

ПОРЪЧКА
Можете да поръчате от сайта 24 часа в денонощието, включително в събота и неделя, както и по време на официални празници. При финализиране на Вашата поръчка имате възможност да прегледате продуктите, които сте избрали както и информация за доставката, начин на плащане и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. Ще бъдете уведомени чрез имейл за получаването и статуса на Вашата поръчка. В рамките на първия работен ден, в който е направена поръчката ще получите и телефонно обаждане от наш представител за потвърждаване на Вашата заявка. Във всеки един момент можете да проверявате статуса на Вашата поръчка в електронния магазин.

Минималната поръчка е на стойност 10 лв !

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, с включен 20 % ДДС, плюс цената за доставката и цената на наложения платеж, ако има такъв.
„Хрисимир Попов Ко” ЕООД има правото да променя цените, обявени в сайта, без предварително да уведомява потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените, „Хрисимир Попов Ко” ЕООД има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Фирмата се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

Всички посочени цени в сайта са с ДДС.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Проблеми, които могат да възникнат  при осъществяване на поръчката:
• Адресът за доставка/плащане е непълен или погрешен.
• Една или повече от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
• Неуспешно плащане, при избор на банков превод или транзакция.
• Подаден грешен телефон за връзка.
• В случаите, в които даден артикул не е наличен, следва да се свържем  с Вас на посочения телефонен номер, за да Ви уведомим и да предложим друг продукт. Доставката се извърша в срок до 2 календарни дни чрез куриер или съгласно графика на товарния автомобил на фирмата.

В случай на проблеми при доставката по вина на „Хрисимир Попов Ко” ЕООД, ние носим отговорност за всички възникнали допълнителни разходи. Ако е по вината на клиента, същия покрива допълнителните разходи.
Дружеството не носи отговорност при възникване на проблем с доставката на стоката по вина на куриерската фирма, използвана за транспортиране на стоката.

ДОСТАВКА
1. Когато е избран метод на доставка чрез куриер, поръчаната от потребителя стока се изпраща до посочен от него адрес или офис на куриерската фирма в съответното населено място.
2. Отговорността за верността на адреса и останалите детайли за получаване на стоката се носи от потребителя. 


МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ
1. Наложен платеж /при получаване на стокaта / – плащате цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката.
2. Плащане по банков път – банков превод по сметка на „Хрисимир Попов Ко” ЕООД.

Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/.

ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА
Според разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на получаването й, като транспорта е за сметка на клиента. За целта стоката трябва да бъде в оригинална опаковка, без да е нарушен нейния търговския вид.
Фирма “Хрисимир Попов Ко ЕООД ”следва да бъде своевременно информирана за решението за отказ по електронната поща на адрес:office@hrisimirpopov.com

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ
За възникнали спорове,  страните се съгласяват да ги уредят по между си на основа на сътрудничество и взаимни компромиси. Когато това не е възможно, компетентен да разгледа и реши спора е съдът.
За неуредените с настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на ЗЗП и действащото българско законодателство.


ГАРАНЦИЯ

Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на фирмата , намиращ се в гр. Плевен , ул Хаджи Димитър 57

•Гаранционният период на всички предлагани прoдукти от електронния магазин е както следва:

-за употребявани машини 3 месеца

- за нови машини - 12 месеца

- за джаги МАРАДОНА , МАРАДОНА plus , CHAMPIONSHIP, ЗИКО и ЗИКО pro - 24 месеца

.За начало на гаранционния срок се счита датата на продажба.

•Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
  -Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транспорт/съхранение/монтаж, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, токови удари, природни бедствия, проникнали насекоми и други независещи от производителя или сайта причини.
  -Когато продуктът е експлоатиран неправилно, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя.
  -Когато стоката е отваряна или разглобявана, правени са неоторизирани опити за ремонт или за промяна на конструкцията или конфигурацията.

• Срокът за отстраняване на повредата е 20  работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза.